Electrict

Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan meihin ja maailmaamme – osa 1

 Kun maailma lämpenee, lämpenee myös valtameret, hyvin hitaasti mutta huomattavasti. Vesi laajenee kun se lämpenee. Kun valtamerien vesi lämpenee, ne vievät enemmän volyymiä, mikä lisää merenpinnan nousua. Merenpinta nousee entisestään, kun jäätiköt sulavat. Merenpinnan nousu on yksi ilmaston muutoksen suurimmista vaikutuksista. Tämä ei ehkä ole sinulle henkilökohtaisesti suuri huoli, jos asut maan keskellä tai korkealla vuoristossa, mutta jos asut lähellä merta, kuten Floridassa, Bangladeshissa tai pienillä saarilla kuten Malediiveilla, kotisi saattaa kadota veden alle. Tällä hetkellä merenpinnat nousevat 3 cm vuosikymmenessä. Tutkijat uskovat, että merenpinnan taso voi nousta keskimäärin 10 sentin ja metrin välillä vuoteen 2100 mennessä. Toinen erittäin huolestuttava seuraus ilmaston lämpenemisestä on, että sekä pohjois- että etelänapa ovat lämpenevässä dramaattisesti. Arctic Climate Impact Assessmentin (ACIA:n) mukaan merijää arktisella alueella on vähentynyt noin 8 prosenttia viimeisen 30 vuoden aikana, joka tarkoittaa sitä, että yhteensä Norjan, Ruotsin ja Tanskan kokoinen alue on kadonnut. Vuoteen 2100 mennessä pohjoisnapa voi olla niin lämmin, että sen jää häviää kokonaan kesäisin. Etelänavalla on noin 90 prosenttia maailman jäästä. Täällä jotkut jäätiköt sulavat nopeasti, vuotavat vettä valtamerelle ja aiheuttavat huolta merenpinnan suuresta noususta ja sen vaikutuksista. Ilmastonmuutoksen tarkka vaikutus on monimutkainen, sillä se johtaa myös lisääntyneisiin lumisateisiin, jotka rakentavat jäätiköitä joillain alueilla samaan aikaan kun ne heikentyy muualla. Jos kaikki Antarktiksen jää sulaisi, on arvioitu, että maailmanlaajuisesti merenpinta nousisi 80 metrillä!

Miksi nämä asiat ovat tärkeitä?

 

Maapallon eri puolilla olevat ekosysteemit ovat tarkoin tasapainossa. Polaarisilla alueilla elävät kasvit ja eläimet ovat esimerkiksi mukautuneet elämään äärimmäisessä kylmyydessä, vähäisellä auringonvalolla ja vähäisellä sademäärällä. Trooppisilla alueilla kasvaa taas kasveja jotka viihtyvät lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa. Napa-alueet muuttuvat vähitellen liian lämpimiksi näille kasveille ja eläimille. Kun ilmasto muuttuu, nämä olosuhteet muuttuvat. Jos ilmasto muuttuisi hitaasti, kasveilla ja eläimillä olisi aikaa sopeutua. Kasvit jotka suosivat kylmää voisivat siirtyä asteittain pohjoiseen tai korkeammille leveysasteille. Mutta koska ilmastonmuutos on suhteellisen nopea, kasveilla ja eläimillä ei ole tarpeeksi aikaa sopeutua ja monet kuolevat sukupuuttoon. Mieti esimerkiksi arktista aluetta, jossa keskimääräiset lämpötilat ovat nousseet kaksi kertaa nopeammin viime vuosina kuin muualla maailmassa. Jääkarhu on riippuvainen merijäästä metsästyksessä ja paikasta toiseen siirtymisessä. Jos jäälauttoja häviää tähän tahtiin, kuten ennustetaan, jääkarhut eivät ehkä pysty selviämään. Satoja miljoonia muuttolintuja lentää arktiselle alueelle joka kesä pesimään ja lisääntymään. Mutta ilmaston lämpeneminen muuttaa kasveja, jotka voivat menestyä arktisella alueella. Jopa 50 prosenttia lintujen pesimisalueista voi kadota, samalla uhaten näiden lintulajien selviytymistä. Porojen määrä on jo laskussa monissa paikoissa, koska niiden tundraluonto on alkanut kadota.

Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on ihmisille?

 

Ihmiset ovat tietysti myös eläimiä, ja vaikka unohdamme sen usein, mekin olemme osa monimutkaista globaalia ekosysteemiä. Pohjoisnapaan kohdistuvat tapahtumat saattavat tuntua kaukaisilta ja merkityksettömiltä, ​​mutta mekin tulemme todennäköisesti tuntemaa ilmastonmuutoksen vaikutukset. Epätavanomaiset säämallit saattavat merkitä huomattavasti suurempia myrskyvaurioita ja rannikkoalueiden menetyksiä merien nousun yhteydessä. El Niñon jaksot ovat voimakkaampia ja pidempiä, ja niitä tapahtuu jo noin kolme kertaa useammin kuin sata vuotta sitten. El Niño viittaa lämpimän ja kylmän lämpötilan vaihteluihin Keski- ja Itä-Tyynenmerellä. Jotkut maat tulevat tulvimaan ja toiset taas kuivumaan. Ilmastonmuutokset tulevat helpottamaan elintarvikkeiden kasvattamista joillakin alueilla ja vaikeuttaa niiden kasvattamista toisilla alueilla. Maat kuten Amerikka saattavat hyötyä tästä kun taas muut maat, kuten Afrikan maat, tulevat menettämään entistä enemmän. Toisin sanoen maailman köyhimmät ihmiset tulevat kärsimään entistä enemmän. Tämän lisäksi tuholaisten ja tautien ennustetaan leviävän hyödyntäen ilmastonlämpenemistä. Esimerkiksi hyttyset lisääntyvät nopeammin lämpimässä ja näin saattaa levittää sairauksia yhä enemmän. Vuoteen 2100 mennessä, lämpimissä maissa malarian odotetaan leviävän paljon laajemmin, joka asettaa kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä vaaraan, verrattuna nykyiseen 45 prosenttiin.

Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on ihmisille?