Electrict

Maailmaamme rasittavat eri tyyppiset saasteet – osa 3

Tässä artikkelisarjassa tarkastelemme eri tyyppisiä saasteita, joilla rasitamme maailmaamme ja heikennämme maapallomme elinvoimaisuutta ja voimavaroja. Saasteet ovat ihmisten toimista aiheutuvia päästöjä tai muuta haittaa, joka vaikuttaa ympäristöömme ja niin luontomme kuin oman kehomme terveyteen negatiivisesti. Edellisissä osissa olemme käsitelleet ilmansaasteita, vesistöihin ajautuvia saasteita, maaperää saastuttavia asioita, melusaastetta ja radioaktiivisia saasteita ja mitä sinä voit tehdä näiden vähentämiseksi. Tässä, sarjan viimeisessä osassa, tarkastelemme valosaastetta, lämpösaastetta ja visuaalista saastetta ja jälleen kerran annamme vinkkejä siitä, mitä voit tehdä auttaaksesi näiden saasteiden vähentämisessä.

Valosaaste

Valosaastetta on tietyn alueen ylivalaisemista, jota pidetään häiritsevänä. Se katsotaan saasteeksi erityisesti silloin, kun se häiritsee tähtitieteellistä havainnointia. Yleisin tapa määrittää, onko alue saastunut, on katsella tähtiä, jos voit nähdä ne, alueesi ei ole niin saastunut. Saastuneimpiin alueisiin sisältyy suuret valaistut kaupungit ja yleisiä saastuttajia ovat mainostaulut ja muu mainonta sekä yöelämän viihde. Valo häiritsee myös eläinten selviytymistä. Esimerkiksi tietyt kilpikonnat, jotka syntyvät rantahietikolla, suunnistaa mereen kuun valon avulla, mutta koska läheisyydessä olevasta kaupungista tulee liikaa valoa, kilpikonnat luulevat kaupungista tulevaa valoa kuun valoksi, ja lähtevät seuraaman väärää valoa kaupunkiin päin, ja usein jäävät autojen alle tai kuolevat turhaan koska eivät päässeet määränpäähänsä, eli merelle. Voit auttaa hieman valosaasteen vähentämistä varmistamalla, että kaikki turhat valot on aina sammutettu, varsinkin yöaikaan. Jos sinulla on yritys, pidä tämä mielessä ja sammuta kaikki valot kun niitä ei tarvita. Voit myös vedota poliitikoille, että he käsittelevät näitä aiheita ja ottavat askelia valosaasteen vähentämiseksi, etenkin, jos tämä on haittana ihmisten lisäksi myös eläimille.

Valosaaste

Lämpösaaste

Lämpösaasteet ilmenevät silloin, kun lämpötila kohoaa tietyllä alueella ajan myötä. Tämä lämpö johtuu usein ilman saastumisesta ja hiilikaasujen vapauttamisesta tällä alueella, joka sulkee enemmän lämpöä maapallon ilmakehään. Maapallolla on luonnollinen lämpösykli, mutta liiallinen lämpötila voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaurioita. Kasvavat lämpötilat voivat johtua metsien hävittämisestä, voimalaitoksista, suuresta hiilijalanjäljestä jne. Vaikka vähäiset lämpötilan muutokset ovat luonteeltaan yleisiä, nopeammin lämpötilan muutokset voivat johtaa villieläinten menetykseen sekä veden vähenemiseen.


Lämpösaaste

Sinä voit auttaa tekemällä ilmastoystävällisiä päätöksiä arkielämässä, vähentää ilmansaasteita valitsemalla ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä, kuten sähkö tai hybridi autoja tai joukkoliikennettä saastuttavien polttoaineella kulkevien kulkuneuvojen sijaan. Voit vähentää lihan, kalan, maitotuotteiden ja kanamunien syöntiä huomattavasti sekä välttää roskia kaikin mahdollisin tavoin. Valitse monikäyttöiset, pestäviä tuotteita kertakäyttöisten ja poisheitettävien tuotteiden sijaan. Valitse uusiutuvaa energiaa ydinvoimalaenergian sijaan ja tue ympäristöprojekteja. Ajattele ja toimi mahdollisimman luonnollisesti.

Visuaalinen saaste

Vaikka se ei ole hengenvaarallinen saastumisen muoto, sitä voidaan pitää epämiellyttävänä näkynä. Tämä saastumisen muoto on silloin, kun näköesteenä on mainostauluja, sähköjohtoja, rakennusalueita ja muita näköärsykkeitä. Sillä ei ehkä ole välittömiä terveysvaikutuksia, mutta sillä voi olla hitaita vaikutuksia. Liika sotku ja tavaran määrä voi aiheuttaa stressiä ja unihäiriöitä jotka taas voivat johtaa terveysongelmiin pidemmän päälle.

Visuaalinen saaste

 

Kaikki saastuminen on toisiinsa sidoksissa ja epäsuorasti voi olla syy toisilleen. Ilman saastumisella on suora yhteys lämpösaasteeseen. Valosaastetta luo energiayhtiöt, joiden taas on poltettava fossiilisia polttoaineita, joka puolestaan lisää ilmansaasteita, mikä taas lisää veden saastumista. Kuten voidaan nähdä, kaikkien saasteiden välillä on korrelaatio. Saastumisen torjunta voi tuntua pelottavalta ja mahdottomalta tehtävältä yhdelle henkilölle, mutta vähäisestäkin avusta on aina apua. Jos jokainen tekee vähän, yhdessä voimme tehdä paljon. Veden ja valon käyttöä on helppo vähentää, samoin roskien tuottamisen vähentäminen jo auttaa saastumisen vähentämistä massiivisesti. Sen sijaan, että tekisit yhden hyvän teon kerran, meidän ihmisten on alettava ajattelemaan ympäristöasioita kokonaisuudessaan ja tehdä elämäntapa muutoksia mikäli haluamme nähdä positiivista muutosta ympäristössämme. Voit aloittaa yhdestä asiasta ja siirtyä pikkuhiljaa seuraavaan osioon, tai voit koettaa muuttaa elämäsi kertaheitolla. Nyrkkisääntönä on hyvä koettaa välttää kaikkea turhaa, suosia käytettyä uuden sijaan, ja säästää kaikessa missä voit, oli se sitten rahassa, vedessä tai sähkönkäytössä.