Electrict

Kestävä liikenne

Kestävää liikennettä kutsutaan toisinaan vihreiksi kulkuvälineiksi, ja siihen kuuluu kaikenlainen liikenne, joka ei käytä luonnonvaroja tai tue niiden vähenemistä. Sen sijaan se perustuu uusiutuvaan tai uudistettuun energiaan eikä fossiilisiin polttoaineisiin, joilla on äärellinen elinajanodote. Tästä syystä kestävän liikenteellä sanotaan olevan vähäinen tai olematon ympäristövaikutus, koska se käyttää kestäviä energialähteitä. Kävely, pyöräily ja purjehdus ovat erinomaisia ​​esimerkkejä kestävästä liikenteestä.

Polttoaine nälkäinen maailma

Kuin vasta suhteellisen vähän aikaa sitten, liikenteen kestäviä energialähteitä ja alettiin ottaa huomioon ja puhtaita polttoaineita alettiin käyttää tehokkaasti. Monissa kehitysmaissa näin on edelleen ja saasteiden korkeaa tasoa suvaitaan edelleen. On arvioitu, että vuosittain eri liikennemuodot kuluttavat 20 – 25 prosenttia maailman energiasta, joka osaltaan edistää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymistä ilmakehään. Maailmassa on tällä hetkellä noin 750 miljoonaa autoa ja ennusteita on, että jos nykyinen suuntaus jatkuu, määrä kaksinkertaistuu seuraavien 30 vuoden aikana. Kaikkiaan vain harvat autot kulkevat petroleumpohjaisella polttoaineella. Vuonna 1900 maailmassa oli vain muutamia tuhansia autoja, mutta numerot kasvoivat, samoin kuin öljyn kysyntä. Arviot viittaavat siihen, että 1900-luvulla noin puolet maailman käytettävissä olevista öljytalletuksista on käytetty loppuun. Vain suhteellisen hiljattain ihmiset alkoivat olla huolissaan tulevaisuuden öljytoimituksista. Poliittisten levottomuuksien yhdistelmä Lähi-idän kaltaisilla suurimmilla öljyntuotantoalueilla yhdessä varojen loppuessa Yhdysvaltojen kaltaisten alueiden kanssa on lisännyt tätä huolenaihetta ja sillä on yhdistetty vaikutus keskittymällä etsimään vaihtoehtoisia energialähteitä, ja nostamalla hintoja.

Polttoaine nälkäinen maailma

Tämän lisäksi viime vuosina ihmiset ovat yksinkertaisesti muuttuneet ympäristötietoisemmiksi. Ennen, monien ihmisten silmissä maailman resurssit olivat olemassa vain, jotta niitä voitaisiin hyödyntää, mutta nyt on lähes yleismaailmallinen ymmärrys siitä, että maailman resurssit eivät mutta nyt on lähes yleismaailmallinen ymmärrys siitä, että maailman resurssit eivät kestä ikuisesti ja että ne kun ne ovat käytetty loppuun, ne eivät tule takaisin.

Mitä vaihtoehtoja on?

 

Monet alueet ovat edistyneet kannustamaan ihmisiä käyttämään julkisia liikenneverkkoja autojen sijaan. Pyöräily on myös noussut suosioon, niin keinona ylläpitää kuntoa, että halpana ja nopeana kuljetusmuotona. Puhtaampien ja polttoaine tehokkaampien kaupunkiliikennevälineiden käyttöönottoon siirtymiseen on tehty töitä. Eri polttoainetyyppisiä kokeita on käytetty ja niin sanottujen vihreiden ajoneuvojen kehittämiseen on nähty paljon vaivaa ja edistystä. Hybridi- ja sähköautoja on kehitetty tavanomaisten autojen vaihtoehdoiksi ja ovat saavuttaneet suosiota. Hybridiksi kutsutaan autoa, joka yhdistetään polttomoottori sähkömoottorin kanssa. Muut ajoneuvot kulkevat maakaasulla ja osa sähköllä.


Mitä vaihtoehtoja on?

Biopolttoaineet ovat myös erittäin suosittuja tietyillä alueilla. Bioetanoli valmistetaan fermentoimalla kasviaineita ja biodiesel valmistetaan kasviöljyistä, eläinrasvoista tai kierrätetystä rasvasta. Vuonna 2008 biopolttoaineiden osuus oli 1,8% maailman liikenteen polttoaineista. Yksi biopolttoaineen ongelmista on se, että bioetanolin tuotanto tukeutuu suurien kasvimateriaalien viljelymääriin maalla, joka aiemmin oli trooppista sademetsää tai maalla, joka muutoin olisi käytetty elintarvikkeiden tuottamiseen. Aurinkovoima on toinen mahdollinen tulevaisuuden vaihtoehto, mutta tämän onnistuminen riippuu teknisten harppausten mahdollisuuksista aurinkokennojen (PV) solujen muuntamisessa, jotka muuttavat auringonvalon sähköksi. Tämän lisäksi tarvitaan akku, jotta ajoneuvo toimisi pimeälläkin.
Vetyä voidaan käyttää tulevaisuuden kulkuneuvojen tehostamiseen. Tämä voisi itse asiassa olla tulevaisuuden polttoaine, koska vety on maailmankaikkeuden yleisimpiä elementtejä. Voimaa voidaan saada joko polttokennotekniikan avulla toimivien sähkömoottoreiden tai parempien polttomoottoreiden avulla. Molemmissa tapauksissa päästöt olisivat olemattomia. Vetyvoima on tällä hetkellä kohtuuttoman kallista, mutta teknologia on edistynyt. Suuri haaste on vedyn lähde uusiutuvista luonnonvaroista. Honda on tuottanut ensimmäisen ”kaupallisen” vetykäyttöisen ajoneuvon Honda FCX Clarity -muodossa, vaikka se on rajoitetusti saatavana. Ydinvoimaa suositeltiin kerran puhtaampana vaihtoehtona hiilen, öljyn ja kaasun sijaan sähkön tuottamiseen ja vedyn tuottamiseen elektrolyysilla. Useat onnettomuudet ydinvoimaloissa sekä suuri ongelma radioaktiivisen jätteen käsittelemiseksi ovat johtaneet useita maita harkitsemaan uudelleen tämän sähköntuotantotavan käyttöä. Liikenne on elintärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. Vallitseva 1900-luvun näkemys oli luottaa fossiilisiin polttoaineisiin suurimmalle osalle kuljetustarpeistamme ja jättää mahdolliset seuraukset huomioimatta. 2000 luvulla olemme heränneet siihen, että meidän on huolehdittava ympärillämme olevasta maailmasta.