Electrict

Dieselautot ja ympäristö

Muuttuva, globaali maailma tuo mukanaan uusia haasteita. Teknologian kehitys parantaa elämänlaatua, mutta saatamme vahingossa aiheuttaa ympäristölle haasteita ja ongelmia. Ympäristöasioiden ottaminen huomioon onkin yksi tärkeimmistä nykyajan arvoista.

Dieselautot ja ympäristö

Dieselmoottorit ovat saaneet alkunsa 1800-luvun lopulla, kun ranskalainen Rudolf Diesel kehitti mullistavan moottorin. Hän haki 1890-luvulla patentteja, joita hän kehitti eteenpäin vielä jatkossakin. Dieselmoottori oli muun muassa tehokas ja monilla tavoin erinomainen keksintö. Dieselin arvoa ei kuitenkaan osattu nähdä heti alkuun, mutta siitä on nykyisin tullut lähes korvaamaton moottori, joka on laajassa käytössä kaikissa moottorikulkuneuvotyypeissä. Diesel ei itse nähnyt oman keksintönsä maailmanvalloitusta. Patenttien vanhetessa monet yritykset ja keksijät jatkoivat kehitystyötä. Dieselmoottori on polttomoottori, jossa ilma puristetaan huomattavasti pienempään osaan. Tätä kutsutaan puristussytytteiseksi polttomoottoriksi. Monilla autovalmistajilla dieselmoottorit vääntävät esimerkiksi paremmin ja ne saattavatkin olla tehokkaampia, kuin bensakoneet. Dieselautoissa kuitenkin nykyään ollaan huomattu asioita, joita ei sen kehitysvaiheessa ja käytössä huomattu. Näin on monien muidenkin ympäristövaikutusten laita, sillä ne huomataan vasta reilusti jälkikäteen. Erilaiset tutkimukset ovat antaneet myös paljon erilaisia tuloksia, joten niistäkään kaikki tieteilijät eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen. Se kuitenkin tiedetään, että dieselmoottorin päästöt voivat aiheuttaa hengityselinoireita ja päästöt sisältävät karsinogeenejä, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Näiden tutkimusten myötä monet moottorivalmistajat ovatkin ryhtyneet tositoimin vähentämään dieselmoottorin päästöjä. Päästöt eivät vahingoita pelkästään ihmisiä, mutta myös luontoa. Kun fossiilisia polttoaineita käytetään, muodostuu niistä päästöjä, jotka raskauttavat ilmastoa. Otsonikato on yksi haasteista, joista puhutaan nykyisin vähän, mutta on todennäköisesti kemikaalien aiheuttama.

Ympäristövaikutuksia yritetään ottaa huomioon

Nykyisin monet autojen ja moottoreiden valmistajat ymmärtävät dieselmoottoreiden tuomat riskit. Dieselille on asetettu myös rajoituksia ja säädöksiä, joita tulee noudattaa. Onneksi nykyisin päästöjä ja niiden ympäristövaikutuksia ymmärretään nykyisin paremmin kuin ennen.Valitettavasti kaikki yritykset eivät kuitenkaan noudata säädöksiä täydellisesti. Muutamat valmistajat ovat jääneet viimeisen parin vuoden aikana kiinni röyhkeistä päästömittaustulosten väärentämisestä, minkä vuoksi dieselmoottoreita on ryhdytty kyseenalaistamaan yhä enemmän.

Ympäristövaikutuksia yritetään ottaa huomioon

Vaikka voidaan sanoa, että dieselautojen päästöjä voidaan pienentää erilaisin keinoin, sitä ei olla siltikään tehty tai sen tekeminen ei ole oikeasti edes mahdollista, vaikka tutkimuksissa näin väitetään. Dieselmoottorin päästöistä löytyy noen lisäksi muun muassa hiilidioksidia, hiilivetyjä ja rikkidioksidia. Väitetään, että päästöjä voidaan pienentää teknologialla. Esimerkiksi hiukkasloukulla ja urearuiskutuksella on onnistuttu vähentämään haitallisten päästöjen määrää. Urearuiskutusta käytetään hyödyksi monissa nykyajan autoissa. Se tarkoittaa sitä, että ureasta ja vedestä luotu neste ruiskutetaan kuumien pakokaasujen joukkoon.Tämä ja moni muu keino ovat tutkimustuloksissa vähentäneet päästöjen määrää. Näitä ratkaisuja näkeekin paljon yksityisautoissa. Valitettavasti isomman luokan kulkuneuvoissa, kuten rekoissa, näitä ratkaisuja näkee vielä harmillisen vähän. Yksityisautoilua ei voidakaan Euroopan tasolla pitää ongelmallisena.Ympäristöä kuormittavat laivat, kuten risteilyalukset, käyttävät dieseliä lähes poikkeuksetta. Erityisesti vanhojen laivojen päästöt ovatkin hurjaa luettavaa. Lisäksi dieseliä käytetään junissa. Kun mietitään, kuinka moni kulkuneuvo oikeasti käyttää dieseliä, alkaa ymmärtämään, miksi päästörajoituksilla on merkitystä.Hienoa tietysti on, että muutosta näkyy edes yksityisautoilussa. Sitä pitäisi näkyä kuitenkin huomattavasti enemmän. Sanotaan, että maailma pienenee, sillä kaikki tulevat kaikkia lähemmäs jatkuvasti. Usein lähemmäs tuleminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että logistiikka laajenee ja dieselmoottoreita käytetään yhä enemmän.Voidaan siis väittää, että mitä enemmän ihmiset ostavat tavaraa ja matkustavat, sitä enemmän ympäristö kuormittuu, pääosin päästöjen vuoksi. Dieselmoottoreiden sijaan suuriin kulkuneuvoihin voisikin kehittää uutta teknologiaa, jotta voimme nauttia tulevaisuudessakin puhtaasta ilmasta ja luonnosta. Tähän tarvitaan painetta sekä valtioilta, että kansalaisilta.