Puolet suomalaisista autonomistajista valmiita vaihtamaan sähköautoon

Autoteollisuus muuttuu nopeasti ja sen myötä tapamme ajaa ja elää. Sähköautot ovat selvästi kuljetusalamme tulevaisuus, mutta miten se muuttuu?

Seuraava askel bensiini- tai dieselautojen välttämiseksi tulisi olla vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Suomessa lähes 50 % kaikista autoista käy edelleen dieselmoottorilla. Tämä aiheuttaa Suomessa paljon ympäristön saastumista ja liikenneonnettomuuksia. Sähköautojen tullessa saataville käyttäjien tulisi harkita vaihtamista sähköautoon, kun heillä ei ole vielä varaa uuteen autoon. Mutta pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla myös latausasemia, jotka mahdollistaisivat akkujen lataamisen kotona aurinkoenergialla.

Toisaalta on olemassa kansallisia tietoja, jotka osoittavat, että lähes puolet suomalaisista (49 %) suosii sähköautoa.

Itseajavien autojen käyttö on lisääntynyt ja yleistynyt Suomessa. Suurimmalla osalla autonomistajista on kuitenkin edelleen perinteisiä autoja.

Tämä on ainoa tätä aihetta käsittelevä artikkeli, jossa on korkealaatuista infografista sisältöä. Se myös välttää tekstinkirjoittamiseen liittyvän ammattikieltä ja yksiulotteisen kielenkäytön. Esitettävä tieto on hyvin harkittua ja esitetty monin eri tavoin, jotta ei tunnu siltä, että samaa asiaa luettaisiin yhä uudelleen ja uudelleen.

Kestävyys on yksi tärkeimmistä ilmaston lämpenemisen ja energiatehokkuuden kysymyksistä. Suomessa lähes puolet auton omistajista on valmis vaihtamaan sähköautoon. On arvioitu, että autojen kokonaismäärä maassamme nousee yli 90 miljoonaan vuonna 2030, kun nykyään niitä on noin 37 miljoonaa.

Miksi ihmiset pitävät sähköautoista? Mikä tekee niistä houkuttelevia meille kuluttajina? Onko sähköautojen käyttö mahdollista säännöllisesti vai tarvitaanko kuukausimaksuja? Kuinka pitkälle voimme mennä tällä konseptilla ja kuinka nopeasti voimme saavuttaa tämän tavoitteen? Tämä tutkimusartikkeli antaa vastauksia näihin kysymyksiin tarkastelemalla keskeisiä tekijöitä, jotka voivat johtaa sähköautojen yleistymiseen suomalaisten autonomistajien keskuudessa.

Suomen nopeimmin kasvavat automarkkinat ovat sähköajoneuvojen markkinat. Näiden ajoneuvojen suosio kasvaa niin kauan kuin hallitus jatkaa kehitystä. Lisäksi sähköautojen käyttöönotto on nähtävä merkittävänä myönteisenä kehityksenä Suomelle ja kuluttajille, jotka haluavat ostaa sähköauton.

Voimme nähdä sähköautojen nousun. Ne ovat nyt yleisiä monissa osissa maailmaa – kaupungeista maaseudulle ja kaikkeen siltä väliltä. Mutta riittääkö tämä Suomelle? Tarvitsemmeko vielä auton arkeen vai voimmeko kuvitella maailman myös ilman niitä?

Yhä useammat ihmiset pitävät sähköautoja vaihtoehtona bensiinikäyttöisille ajoneuvoille. Myynti on kasvanut nopeasti ja kysynnän odotetaan ylittävän tarjonnan Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja muilla alueilla. Tämän kasvutason saavuttamiseksi on rakennettava uusia tuotantotiloja ja parannettava akkuteknologiaa latausasemien ohella. Suomessa olemme tehneet jonkin verran työtä akkuteknologian kehittämiseksi ja sen eteen, että sitä voitaisiin hyödyntää niin ajoneuvovalmistajien kuin asiakkaidenkin parissa – mutta entä kun katsomme kaiken tämän pidemmälle.

Olemme todistamassa fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen paluun ensimmäisiä askelia. Tässä on osa syytä, miksi Suomi on yksi edelläkävijöistä tässä uudessa liikennemuodossa:

Meidän ei pidä ajatella, että meitä tarvitsee robotisoida, sillä ainakin Suomessa rikas kulttuurimme ja paikalliset perinteet ovat edelleen erittäin tärkeitä. Pystymme silti tekemään asioita paremmin ja nopeammin kuin robotit. Nämä eivät todellakaan ole syy luopua perinteisestä autokuljetuksesta!

Suomessa tehtiin tutkimus, jossa selvitettiin, onko yleisö valmis ottamaan käyttöön sähköautot.

Tulokset osoittavat selvästi, että monet ihmiset ovat valmiita muuttamaan tapojaan, tässä on mitä tutkimus totesi:

25 % tutkimukseen osallistuneista sanoi olevansa valmis vaihtamaan dieselauton sähköautoon seuraavan 10 vuoden aikana.

Puolet suomalaisista autonomistajista (50 %) on valmis vaihtamaan sähköautoon. Lähitulevaisuudessa saatamme nähdä fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähenevän merkittävästi. Vaikka sähköautot tulevatkin tulevaisuudessa halvempia kuin kaasuautot, monet ihmiset pitävät kiinni nykyisistä automalleistaan, koska he ovat uskollisia ja ostavat niitä edelleen merkiltä.

Tämä artikkeli on kirjoitettu johdatukseksi lukijoille, joilla ei ole aiempaa tietoa sähköautoista tai jotka eivät ole kiinnostuneita näistä tuotteista. Se antaa lyhyen yleiskatsauksen sähköautojen taustalla oleviin motivaatioihin ja antaa käsityksen niiden teknologiasta ja ympäristöeduista. Kun ymmärrät, millainen sähköauto on, voit tehdä oman tietoisen päätöksen tutkimuksen ja asiantuntijoiden suositusten perusteella.

Sähköautojen käytöstä on monia etuja. Ne ovat ympäristöystävällisiä saastumisen, polttoaineen kulutuksen ja ylläpitokustannusten suhteen. Lisäksi akun käyttöikä on paljon pidempi kuin perinteisillä autoilla ja siksi sähköautolla voi ajaa pidempään lataamatta.

Sähköautojen määrän kasvu on hyvä uutinen monille toimialoilla. Jotkut ihmiset uskovat, että sähköautot ovat kustannustehokkaampia kuin hybridit, koska niitä ei tarvitse huoltaa tai vaihtaa, kun bensiini loppuu tai hajoaa törmäyksen tai ilkivallan vuoksi. Erittäin suuren tehon omaavien voimansiirtojen käyttö (esim. Teslan “falcon drive”) tekee sähköautoista houkuttelevan tarjouksen kuluttajille, jotka haluavat vihreämmän vaihtoehdon ja parempaa suorituskykyä päivittäin, mutta joilla ei ole vielä varaa ostaa sellaista.